تبدیل لاپلاس در متلب

آموزش تبدیل لاپلاس در متلب برای توابع مهم

در پست های قبل از تبدیلات فوریه پیوسته و تبدیلات فوریه گسسته در بررسی مثال هایی از سیگنال ها و سیستم های خطی تغییر ناپذیر بازمان LTI استفاده کردیم . این کار را زمانی می توانستیم انجام دهیم که سیگنال ها به صورت ترکیب خطی نمایی های مختلط نمایش داده می شدند و نمایی های اطلاعت بیشتر دربارهآموزش تبدیل لاپلاس در متلب برای توابع مهم[…]

سیستم فیدبک دار

سیستم فیدبک دار : ۲ نمونه از انواع سیستم های کنترل فیدبک در متلب

مزیت اساسی و اصلی سیستم فیدبک دار از زمان های قبل برای انسان مشخص بوده است . فیدبک در واقع به معنای استفاده از خروجی برای کنترل کردن و یا تغییر دادن ورودی می باشد . در این پست ۲ نمونه از انواع سیستم های کنترل فیدبک در متلب را با هم بررسی می نماییم. اطلاعت بیشتر دربارهسیستم فیدبک دار : ۲ نمونه از انواع سیستم های کنترل فیدبک در متلب[…]

سیستم های مرتبه دوم

بررسی پاسخ سیستم های مرتبه دوم به ورودی پله واحد در متلب

سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان (LTI) توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت کاربرد و اهمیت فراوانی دارند ، به این دلیل که تعداد بسیار زیادی از سیستم های فیزیکی را می توانیم با این معادلات توصیف کنیم . همچنین روش مناسبی برای ساختن این سیستم ها وجود دارد . به اطلاعت بیشتر دربارهبررسی پاسخ سیستم های مرتبه دوم به ورودی پله واحد در متلب[…]

درون یابی در متلب : نمونه برداری افزایشی یا درون یابی سیگنال در متلب

اصول درون یابی گسسته در زمان کاربرد های مهم بسیار زیادی از جمله طراحی و ساخت فیلتر و همچنین کاربرد های بسیاری در مباحث مخابراتی دارد . در بعضی کاربرد ها که رشته از نمونه برداری یک سیگنال پیوسته در زمان به دست آمده است ، ممکن است فرکانس نمونه برداری می نیمم فرکانس ممکن اطلاعت بیشتر دربارهدرون یابی در متلب : نمونه برداری افزایشی یا درون یابی سیگنال در متلب[…]

مدولاسیون SSB در متلب

مدولاسیون SSB در متلب : چگونگی شبیه سازی مدولاسیون SSB در نرم افزار متلب

در سلسه مراتب آموزش درس اصول سیتسم های مخابراتی ، به مبحث مدولاسیون ها و انواع مدولاسیون ها رسیدیم . در مبحث مدولاسیون ها با مدولاسیون DSB آموزش را شروع نمودیم و مدولاسیون DSB در متلب را به صورت کامل با هم مرور کردیم . در این پست می خواهیم به شبیه سازی مدولاسیون SSB اطلاعت بیشتر دربارهمدولاسیون SSB در متلب : چگونگی شبیه سازی مدولاسیون SSB در نرم افزار متلب[…]

مدولاسیون DSB در متلب

مدولاسیون DSB در متلب : چگونگی شبیه سازی مدولاسیون DSB در نرم افزار متلب

مدولاسیون به تغییر پارامتر های یک موج پالسی یا سینوسی در رابطه با سیگنال پیام را می گویند . مدولاسیون به انواع مختلطی تقسیم بندی می شود که یکی از این تقسیم بندی ها مربوط به مدولاسیون DSB می باشد . در این پست می خواهیم به چگونگی شبیه سازی مدولاسیون DSB در متلب بپردازیم اطلاعت بیشتر دربارهمدولاسیون DSB در متلب : چگونگی شبیه سازی مدولاسیون DSB در نرم افزار متلب[…]

اعوجاج در سیستم های مخابراتی

اعوجاج در سیستم های مخابراتی : ۲ اعوجاج مهم در سیستم های مخابراتی

در سیستم های مخابراتی زمانی که سیگنالی از فرستنده ارسال می شود ، در طول مسیری که این سیگنال به گیرنده منتقل می شود ، با شرایط و اتفاقاتی رو به رو می شود . که به این شرایط و اتفاقات اعوجاج می گوییم . یعنی در مسیر انتقال سیگنال از فرستنده به گیرنده تغییراتی اطلاعت بیشتر دربارهاعوجاج در سیستم های مخابراتی : ۲ اعوجاج مهم در سیستم های مخابراتی[…]

انتقال سیگنال

روش های انتقال سیگنال در سیستم های مخابراتی

سیستم های مخابراتی انواع مختلفی داشتند ؛ همچنین سیستم های مخابراتی ویژگی هایی را دارا بودند ،که لازم است هر دانشجویی آن ها را بداند ، که به صورت کامل با هم مرور داشتیم . اما در این سیستم های مخابراتی چگونه یک سیگنال می تواند از فرستنده به گیرنده منتقل شود ؟ در این اطلاعت بیشتر دربارهروش های انتقال سیگنال در سیستم های مخابراتی[…]

محاسبه انرژی و توان سیگنال ها در متلب

محاسبه انرژی و توان سیگنال ها در متلب

سیگنال ها در سیستم های مخابراتی به دو دسته ی سیگنال های پیوسته و سیگنال های گسسته تقسیم شدند . هر کدام از این طبقه بندی های سیگنال ها ویژگی هایی را داشتند و در مورد نحوه ی محاسبه ی سری فوریه برای سیگنال های پیوسته و گسسته و محاسبه ی تبدیل فوریه برای سیگنال اطلاعت بیشتر دربارهمحاسبه انرژی و توان سیگنال ها در متلب[…]

تابع چگالی احتمال در متلب

آموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب

از جمله توابع مهمی که در احتمال با آن ها رو به رو هستیم می توان به تابع چگالی احتمال و تابع توزیع احتمال اشاره نمود . که هر کدام از این توابع ویژگی های خاص خود را دارا می باشند . در این پست هدف ما آموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب می اطلاعت بیشتر دربارهآموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب[…]