رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression

رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression – قسمت چهارم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد با رگرسیون خطی تک متغیره آشنا شدیم. یاد گرفتیم که یکی از مهم‌ترین مثال‌های این بخش از یادگیری ماشین با نظارت، مسئله پیش‌بینی قیمت خانه است. همچنین این مثال را به شکل دقیق باهم بررسی کردیم. در ادامه با مفهوم مجموعه آموزشی و تعدادی از نمادهایی که در این دوره استفاده خواهیم کرد آشنا شدیم. در انتها نیز دلیل نام‌گذاری این مدل به نام رگرسیون خطی تک متغیره را متوجه شدیم

یادگیری بی نظارت (Unsupervised learning) یا یادگیری نظارت نشده چیست - قسمت سوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

یادگیری بی نظارت (Unsupervised learning) یا یادگیری نظارت نشده چیست – قسمت سوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

یادگیری بی نظارت یا نظارت نشده بخش مهمی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین است که این امکان را فراهم می‌سازد تا در داده‌های حجیم و بدون ساختار بتوانیم ساختارهای منظمی پیدا کنیم.

یادگیری با نظارت (Supervised learning) یا یادگیری نظارت شده چیست - جلسه دوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

یادگیری با نظارت (Supervised learning) یا یادگیری نظارت شده چیست – قسمت دوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در دومین جلسه از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد، می‌خواهیم این مسئله را بررسی کنیم که یادگیری با نظارت (Supervised learning) چیست و اساساً چه نوع مسائلی را می‌توان جزئی از یادگیری نظارت شده دانست. ذکر این نکته ضروری است که در زبان فارسی به Supervised learning دو کلمه زیر اطلاق می‌گردد: یادگیری با نظارت اطلاعت بیشتر دربارهیادگیری با نظارت (Supervised learning) یا یادگیری نظارت شده چیست – قسمت دوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد[…]

یادگیری ماشین چیست دانشگاه استنفورد

یادگیری ماشین چیست – قسمت اول از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استفورد

پاسخ به چیستی یادگیری ماشین موضوع اولین درس از سری آموزش‌های یادگیری ماشین از دانشگاه استنفورد است. در این نوشتار باهم بررسی خواهیم کرد که یادگیری ماشین چیست و چه زمانی از آن استفاده می‌کنیم. تعریف اصلی از یادگیری ماشین چیست شاید باعث تعجب باشد اگر به شما بگویم که حتی در میان نخبگان این اطلاعت بیشتر دربارهیادگیری ماشین چیست – قسمت اول از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استفورد[…]