گرادیان نزولی برای رگرسیون خطی Gradient Descent For Linear Regression قسمت دهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

گرادیان نزولی برای رگرسیون خطی Gradient Descent For Linear Regression قسمت دهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه قصد داریم با همراهی شما، گرادیان نزولی برای رگرسیون خطی را بررسی کنیم. با این کار تابع فرضیه‌ای با حداکثر تطابق با داده‌هایمان ایجاد خواهیم کرد.

مفهوم الگوریتم گرادیان نزولی Descent Gradient Algorithm Intuition – قسمت نهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

مفهوم الگوریتم گرادیان نزولی Descent Gradient Algorithm Intuition – قسمت نهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد مفهوم الگوریتم گرادیان نزولی را بررسی خواهیم کرد. در این بخش به سوالاتی نظیر، مراحل الگوریتم گرادیان نزولی چگونه ما را به پاسخ می‌رسانند، جواب می‌دهیم.

الگوریتم گرادیان نزولی descent gradient algorithm - قسمت هشتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

الگوریتم گرادیان نزولی Gradient Descent Algorithm – قسمت هشتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

گرادیان نزولی الگوریتمی برای یافتن نقطه مینیمم یک تابع است. گرادیان نزولی یک الگوریتم کلی‌ است و تنها در رگرسیون خطی کاربرد ندارد، بلکه در تمام مباحث یادگیری ماشین می‌توان از آن استفاده کرد.

مفهوم تابع هزینه با دو پارامتر - بخش دوم Intuition of Cost Function II - قسمت هفتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

مفهوم تابع هزینه با دو پارامتر – بخش دوم Intuition of Cost Function II – قسمت هفتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این آموزش بیشتر در مفهوم تابع هزینه ریز می‌شویم و بررسی می‌کنیم که چطور می‌توان یک تابع هزینه را بوسیله دو پارامتر بررسی کرد.

مفهوم تابع هزینه - بخش اول Intuition of Cost Function I - قسمت ششم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

مفهوم تابع هزینه – بخش اول Intuition of Cost Function I – قسمت ششم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در آموزش مفهوم تابع هزینه به دقت تمامی مفاهیم ریاضیاتی و فرمولی را همراه با رسم نمودارهای دقیق و کد متلب این بخش باهم بررسی می‌کنیم.

تابع هزینه چیست؟ Cost Function - قسمت پنجم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

تابع هزینه چیست؟ What is Cost Function – قسمت پنجم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

تابع هزینه چیست؟ این پرسشی است که در این جلسه از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد به شکلی دقیق و از نظر ریاضیات مورد بررسی قرار خواهیم داد.

رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression

رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression – قسمت چهارم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

اولین الگوریتمی که در دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد باهم یاد می‌گیریم رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression است. در این جلسه از دوره خواهیم دید که مدل چگونه است و مهم‌ار از همه فرآیند کلی یادگیری با نظارت به چه شکل است.

یادگیری بی نظارت (Unsupervised learning) یا یادگیری نظارت نشده چیست - قسمت سوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

یادگیری بی نظارت (Unsupervised learning) یا یادگیری نظارت نشده چیست – قسمت سوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

یادگیری بی نظارت یا نظارت نشده بخش مهمی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین است که این امکان را فراهم می‌سازد تا در داده‌های حجیم و بدون ساختار بتوانیم ساختارهای منظمی پیدا کنیم.

یادگیری با نظارت (Supervised learning) یا یادگیری نظارت شده چیست - جلسه دوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

یادگیری با نظارت (Supervised learning) یا یادگیری نظارت شده چیست – قسمت دوم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در دومین جلسه از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد، می‌خواهیم این مسئله را بررسی کنیم که یادگیری با نظارت (Supervised learning) چیست و اساساً چه نوع مسائلی را می‌توان جزئی از یادگیری نظارت شده دانست.

یادگیری ماشین چیست دانشگاه استنفورد

یادگیری ماشین چیست – قسمت اول از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استفورد

پاسخ به چیستی یادگیری ماشین موضوع اولین درس از سری آموزش‌های یادگیری ماشین از دانشگاه استنفورد است. در این نوشتار باهم بررسی خواهیم کرد که یادگیری ماشین چیست و چه زمانی از آن استفاده می‌کنیم. تعریف اصلی از یادگیری ماشین چیست شاید باعث تعجب باشد اگر به شما بگویم که حتی در میان نخبگان این اطلاعت بیشتر دربارهیادگیری ماشین چیست – قسمت اول از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استفورد[…]