مدلسازی انتقال حرارت پایا با تکنیک تفاضلات محدود

مدلسازی انتقال حرارت پایا با تکنیک تفاضلات محدود در متلب + ویدیو

در این آموزش سعی میکنیم توسط محاسبات عددی و فرآیند سعی و خطا به این گرادیان دمای جسم در حالت پایا و در حالت یک بعدی و دو بعدی دست پیدا کنیم.

محاسبه نقطه حباب و شبنم مخلوط هیدروکربنی در متلب

محاسبه نقطه حباب و شبنم مخلوط هیدروکربنی در متلب + ویدیو

ترکیبی از شیمی و متلب مدت دوره ۲۲ دقیقه مدرس سید امین هندی دریافت دانلود سریع و آنی در ایمیل شما آنچه دریافت میکنید فایل های ویدیویی این آموزش همراه با فایل نمونه کد ها سید امین هندی سید امین هندی کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند از دانشگاه تهران هستم. در حوزه مدلسازی اطلاعت بیشتر دربارهمحاسبه نقطه حباب و شبنم مخلوط هیدروکربنی در متلب + ویدیو[…]