معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک نرم افزار متلب

معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک نرم افزار متلب

نرم افزار متلب ، نرم افزاری است که بسیار پیچیده است و دارای ابزار ها و ویژگی هایی می باشد که در محاسبات، رسم نمودار ها ، آنالیز و تحلیل سیستم ها و … کاربرد دارند . یکی از این ابزار های پر کاربرد نرم افزار متلب ، سیمولینک می باشد که دارای گستردگی زیادی است . در سیمولینک نرم افزار متلب کتابخانه ای قرار دارد که دارای بلوک دیاگرام های متعدد و مورد استفاده در بیشتر رشته ها و محاسبات وآنالیز و تحلیل سیستم های مختلف کاربرد دارند . در این پست می خواهیم معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک نرم افزار متلب را به صورت تصویری داشته باشیم.

معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک نرم افزار متلب :

برای معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک ابتدا وارد نرم افزار متلب می شویم .

و سپس سیمولینک را طبق آموزش هایی که قبلا داشتیم اجرا میکنیم .

یک مدل جدید می سازیم و وارد کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب می شویم .

در سمت چپ لیستی از طبقه بندی های بلوک دیاگرام های سیمولینک را داریم .

وارد بخش simulink و سپس commonly used blocks می شویم .

در این جا بلوک دیاگرام هایی که بیشترین استفاده و بیشترین کاربرد را دارند مشاهده می کنین .

این بلوک دیاگرام ها عبارتند از :

 1. بلوک دیاگرام Bus creator
 2. بلوک دیاگرام Bus selector
 3. بلوک دیاگرام constant
 4. بلوک دیاگرام Data Type conversion
 5. بلوک دیاگرام delay
 6. بلوک دیاگرام demux
 7. بلوک دیاگرام discrete time integrator
 8. بلوک دیاگرام gain
 9. بلوک دیاگرام ground
 10. بلوک دیاگرام In1
 11. بلوک دیاگرام Integrator
 12. بلوک دیاگرام Logical operator
 13. بلوک دیاگرام mux
 14. بلوک دیاگرام out1
 15. بلوک دیاگرام product
 16. بلوک دیاگرام relational operator
 17. بلوک دیاگرام saturation
 18. بلوک دیاگرام scope
 19. بلوک دیاگرام subsystem
 20. بلوک دیاگرام sum
 21. بلوک دیاگرام switch
 22. بلوک دیاگرام terminator
 23. بلوک دیاگرام vector concatenate

معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت تصویری :

مرحله اول آشنایی با بلوک دیاگرام های پرکاربرد سیمولینک :

اول وارد نرم افزار متلب می شویم تا معرفی بلوک دیاگرام ها را شروع نماییم .

حتما بخوانید:  2 بخش مهم از سیمولینک که برای شروع کار با سیمولینک لازم است بدانیم

مرحله دوم آشنایی با بلوک دیاگرام های پرکاربرد سیمولینک :

طبق آموزش هایی که قبلا داشتیم ، وارد بخش سیمولینک می شویم :

 1. یا به صورت زیر به طور مستقیم وارد ابزار سیمولینک می شویم  :

آموزش سیمولینک متلب در کنترل خطی

و یا با نوشتن عبارت simulink و اجرای آن وارد بخش سیمولینک می شویم.

مرحله سوم  آشنایی با بلوک دیاگرام های پرکاربرد سیمولینک :

یک مدل جدید به صورت زیر ایجاد می کنیم تا بلوک دیاگرام های مورد نظر خودمان را ، در این مدل اضافه نماییم :

حل دستگاه سه معادله و سه مجهول در سیمولینک نرم افزار متلب

مرحله چهارم آشنایی با بلوک دیاگرام های پرکاربرد سیمولینک :

بلوک های پرکاربرد در سیمولینک

در تصویر بالا می توانید تمامی ۲۳ بلوک دیاگرام معرفی شده را مشاهده کنید .

در ادامه کاربرد های بلوک های پرکاربرد در سیمولینک را معرفی مینماییم .

مرحله پنجم معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک :

برای آشنایی بهتر و بیشتر با بلوک دیاگرام های پرکاربرد در سیمولینک موارد استفاده ی برخی از این بلوک دیاگرام ها را در سیمولینک نرم افزار متلب مرور میکنیم .

بلوک دیاگرام In1 : 

بلوک دیاگرام های inport ،پورت هایی هستند که زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که بخواهیم لینک هایی را از خروجی سیستم به ورودی سیستم داشته باشیم .

بلوک دیاگرام In1 در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر می باشد :

بلوک دیاگرام in1 در سیمولینک

بلوک دیاگرام out1 :

بلوک دیاگرام out1 پورت های خروجی برای یک زیر سیستم (subsystem) هستند .

بلوک دیاگرام out1 در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام out1 در سیمولینک

بلوک دیاگرام subsystem : 

بلوک دیاگرام subsystem برای نمایش زیر سیستم های یک سیستم مورد استفاده قرار میگیرد .

بلوک دیاگرام subsystem در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

حتما بخوانید:  آموزش سیمولینک در برق به زبان ساده

بلوک دیاگرام subsystem در سیمولینک

بلوک دیاگرام ground : 

از بلوک دیاگرام ground زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم بلوک هایی را که پورت های ورودی آن ها به بلوک های دیگر متصل نیستند ، وصل کنیم .

بلوک دیاگرام ground در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام ground در سیمولینک

بلوک دیاگرام terminator :

از بلوک دیاگرام terminator زمانی می توانیم استفاده کنیم که بلوک دیاگرام هایی که استفاده میکنیم خروجی هایشان به دیگر بلوک ها متصل نیستند .

چون زمانی که ما بلوک دیاگرام هایی که پورت های خروجی آنها بهم متصل نیستند را در مدل ایجاده شده اجرا کنیم ، با پیام خطا در شبیه سازی سیمولینک مواجه خواهیم شد .

بلوک دیاگرام terminator در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام terminator

 

بلوک دیاگرام constant :

از بلوک دیاگرام constant برای تعریف کردن و معرفی مقادیر ثابت که دارای قسمت حقیقی ویا موهومی هستند استفاده میکنیم .

بلوک دیاگرام constant در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام constant

بلوک دیاگرام product :

از بلوک دیاگرام product برای ضرب کردن و یا تقسیم نمودن ورودی ها استفاده می شود .

بلوک دیاگرام product در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام product

بلوک دیاگرام scope :

از بلوک دیاگرام scope برای نمایش شکل موج به عنوان تابعی از زمان استفاده می شود .

برای بلوک دیاگرام scope می توان محور y را نیز بر حسب زمان داشته باشیم .

بلوک دیاگرام scope در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام scope

 

بلوک دیاگرام Bus creator و بلوک دیاگرام Bus selector :

از بلوک دیاگرام bus creator زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم باس هایی برای سیگنال بسازیم و از بلوک دیاگرام bus selector زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم به مولفه های یک باس دسترسی پیدا کنیم .

حتما بخوانید:  آموزش حل دستگاه چند معادله و چند مجهول در سیمولینک به صورت تصویری

بلوک دیاگرام bus creator و بلوک دیاگرام bus selector در کتابخانه سیمولینک متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام bus creator , بلوک دیاگرام bus selector

بلوک دیاگرام mux و بلوک دیاگرام demux :

در سیمولینک از بلوک دیاگرام mux برای ترکیب کردن هرتعداد ورودی برای تبدیل به یک سیگنال خروجی استفاده می شود .

و از بلوک دیاگرام demux برای گسترش داده مولفه های یک سیگنال ورودی به مولفه های جدا از هم سیگنال های خروجی استفاده می شود .

بلوک دیاگرام mux و بلوک دیاگرام demux را در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش می دهند :

بلوک دیاگرام mux , بلوک دیاگرام demux

 

بلوک دیاگرام switch : 

از بلوک دیاگرام switch در سیمولینک نرم افزار متلب برای خروجی اولین ورودی ویا سومین ورودی بر حسب مقدار دومین ورودی استفاده می شود .

بلوک دیاگرام switch را در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش می دهیم :

بلوک دیاگرام switch

 

بلوک دیاگرام sum : 

از بلوک دیاگرام sum برای انجام اعمال جمع و تفریق استفاده می شود .

بلوک دیاگرام sum در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده میشود :

بلوک دیاگرام sum

 

بلوک دیاگرام gain : 

از بلوک دیاگرام gain برای ضرب ورودی در یک مقدار ثابت (مقدار بهره ) استفاده می شود .

بلوک دیاگرام gain در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نمایش داده می شود :

بلوک دیاگرام gain

 

در این پست تعدادی از بلوک های پرکاربرد در سیمولینک را معرفی کردیم . در پست های آینده کاربرد های این بلوک های پرکاربرد در سیمولینک را به مثال هایی در این زمینه آموزش خواهیم داد تا کاملا با بلوک های پرکاربرد در سیمولینک آشنا شویم و بتوانیم سیستم ها و معادلات و … را در سیمولینک به سادگی آنالیز و حل نماییم .

۸ دیدگاه در “معرفی بلوک های پرکاربرد در سیمولینک نرم افزار متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

-->