حل معادله درجه اول

آموزش ریاضی پایه دهم آموزش حل معادله درجه اول و انواع آن

مقدمه باسلام به دانش آموزان عزیز. با توجه به تجربه چندین ساله من در تدریس درس ریاضی به ضعف دانش آموزان در حل معادلات پی بردم و بر آن شدم آموزشی ساده ولی کامل درباره این موضوع داشته باشم .برای همین از ساده ترین معادلات یعنی آموزش حل معادله درجه اول شروع میکنم. تشخیص معادله اطلاعت بیشتر دربارهآموزش ریاضی پایه دهم آموزش حل معادله درجه اول و انواع آن[…]