آموزش سیمولینک در برق به زبان ساده

آموزش سیمولینک در برق به زبان ساده

می دانیم که نرم افزار متلب ، یک نرم افزار بسیار کاربردی در اکثر رشته های دانشگاهی می باشد ؛ در نرم افزار متلب ، بخشی به نام سیمولینک نیز وجود دارد که برای آنالیز و شبیه سازی ، مدل های مورد نظر ما در هر نقطه ی دلخواهی مورد استفاده قرار می گیرد . اطلاعت بیشتر دربارهآموزش سیمولینک در برق به زبان ساده[…]