گرادیان نزولی برای رگرسیون خطی Gradient Descent For Linear Regression قسمت دهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

گرادیان نزولی برای رگرسیون خطی Gradient Descent For Linear Regression قسمت دهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه قصد داریم با همراهی شما، گرادیان نزولی برای رگرسیون خطی را بررسی کنیم. با این کار تابع فرضیه‌ای با حداکثر تطابق با داده‌هایمان ایجاد خواهیم کرد.

مفهوم الگوریتم گرادیان نزولی Descent Gradient Algorithm Intuition – قسمت نهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

مفهوم الگوریتم گرادیان نزولی Descent Gradient Algorithm Intuition – قسمت نهم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

در این جلسه از دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد مفهوم الگوریتم گرادیان نزولی را بررسی خواهیم کرد. در این بخش به سوالاتی نظیر، مراحل الگوریتم گرادیان نزولی چگونه ما را به پاسخ می‌رسانند، جواب می‌دهیم.

الگوریتم گرادیان نزولی descent gradient algorithm - قسمت هشتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

الگوریتم گرادیان نزولی Gradient Descent Algorithm – قسمت هشتم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

گرادیان نزولی الگوریتمی برای یافتن نقطه مینیمم یک تابع است. گرادیان نزولی یک الگوریتم کلی‌ است و تنها در رگرسیون خطی کاربرد ندارد، بلکه در تمام مباحث یادگیری ماشین می‌توان از آن استفاده کرد.