طراحی فیلتر پایین گذر دیجیتال در متلب

۵ گام مهم در آموزش طراحی فیلتر پایین گذر دیجیتال در متلب

در سلسله ی آموزش های درس اصول سیستم های مخابراتی توسط متلب ، مبحث طراحی فیلتر های دیجیتال را داریم که در پست های قبل به طراحی فیلتر IIR و فیلتر FIR توسط نرم افزار متلب پرداختیم .همچنین به نحوه ی طراحی فیلتر پایین گذر آنالوگ در متلب نیز مروری داشتیم. در این پست هدف ما اطلاعت بیشتر درباره۵ گام مهم در آموزش طراحی فیلتر پایین گذر دیجیتال در متلب[…]

طراحی فیلتر پایین گذر در متلب , نمودار فیلتر پایین گذر در متلب

طراحی فیلتر پایین گذر در متلب

تمامی سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان ( LTI ) یک پاسخ ضربه و ( از نظر تبدیل فوریه) یک پاسخ فرکانسی و (از نظر تبدیل لاپلاس ) یک تابع تبدیل را دارا می باشند . در صورتی که بخواهیم به آنالیز سیستم ها بپردازیم تا پاسخ فرکانسی سیستم را محاسبه کنیم بایستی فیلتر اطلاعت بیشتر دربارهطراحی فیلتر پایین گذر در متلب[…]