هرآنچه که باید از الگوریتم مورچگان بدانید

الگوریتم کلونی مورچگان ACO : هرآنچه باید بدانید!

در ادامه تشریح الگوریتم‌های بهینه سازی ، الگوریتم کلونی مورچگان را شرح خواهیم داد. این الگوریتم که برگردان Ant Colony Optimization یا به اختصار ACO است یکی از ده ها الگوریتم مختلف بهینه سازی است که در سالهای اخیر در رشته های گوناگون برای بهینه سازی به کار رفته اند. الگوریتم کلونی مورچگان در ابتدا اطلاعت بیشتر دربارهالگوریتم کلونی مورچگان ACO : هرآنچه باید بدانید![…]