کانولوشن دو سیگنال گسسته در زمان در متلب

روش بسیار ساده برای محاسبه ی کانولوشن دو سیگنال گسسته در زمان در متلب

در آموزش های قبلی در مورد نحوه ی محاسبه ی کانولوشن به زبان ساده و همچنین نحوه ی محاسبه ی کانولوشن برای سیستم های مخابراتی آشنا شدیم. همچنین در مورد نحوه ی کد نویسی محاسبه ی کانولوشن در نرم افزار متلب صحبت کردیم. و بعد از آن چندین مثال را برای محاسبه کانولوشن با هم اطلاعت بیشتر دربارهروش بسیار ساده برای محاسبه ی کانولوشن دو سیگنال گسسته در زمان در متلب[…]

آموزش کانولوشن به زبان ساده در متلب 2017

آموزش کانولوشن به زبان ساده در متلب

در حوزه ی زمان وقتی می خواهیم می خواهیم دو سیگنال را در هم ضرب کنیم ، همانند روش معمولی ضرب ریاضی اقدام می کنیم . ولی در حوزه ی فرکانس برای ضرب دو سیگنال باید از طریق کانولوشن ۲ سیگنال این عمل را انجام دهیم . در این پست هدف ما آموزش کانولوشن به اطلاعت بیشتر دربارهآموزش کانولوشن به زبان ساده در متلب[…]