سیستم فیدبک دار

سیستم فیدبک دار : ۲ نمونه از انواع سیستم های کنترل فیدبک در متلب

مزیت اساسی و اصلی سیستم فیدبک دار از زمان های قبل برای انسان مشخص بوده است . فیدبک در واقع به معنای استفاده از خروجی برای کنترل کردن و یا تغییر دادن ورودی می باشد . در این پست ۲ نمونه از انواع سیستم های کنترل فیدبک در متلب را با هم بررسی می نماییم. اطلاعت بیشتر دربارهسیستم فیدبک دار : ۲ نمونه از انواع سیستم های کنترل فیدبک در متلب[…]