تابع چگالی احتمال در متلب

آموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب

از جمله توابع مهمی که در احتمال با آن ها رو به رو هستیم می توان به تابع چگالی احتمال و تابع توزیع احتمال اشاره نمود . که هر کدام از این توابع ویژگی های خاص خود را دارا می باشند . در این پست هدف ما آموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب می اطلاعت بیشتر دربارهآموزش رسم تابع چگالی احتمال در متلب[…]

تولید متغیر تصادفی با استفاده از متلب

تولید متغیر تصادفی با استفاده از متلب : چگونه یک متغیر تصادفی در نرم افزار متلب تولید کنیم؟

در این پست روش هایی را برای تولید متغیرهای تصادفی و نمونه های فرآیند تصادفی در نرم افزار متلب بررسی می کنیم.درابتدا با توصیفی از روشی برای تولید متغیر تصادفی با یک تابع احتمال مشخص شروع می کنیم ؛ سپس فرآیند های گاووسی و گاووس – مارکوف را در نظر می گیریم و یک روش اطلاعت بیشتر دربارهتولید متغیر تصادفی با استفاده از متلب : چگونه یک متغیر تصادفی در نرم افزار متلب تولید کنیم؟[…]