تولید متغیر تصادفی با استفاده از متلب

تولید متغیر تصادفی با استفاده از متلب : چگونه یک متغیر تصادفی در نرم افزار متلب تولید کنیم؟

در این پست روش هایی را برای تولید متغیرهای تصادفی و نمونه های فرآیند تصادفی در نرم افزار متلب بررسی می کنیم.درابتدا با توصیفی از روشی برای تولید متغیر تصادفی با یک تابع احتمال مشخص شروع می کنیم ؛ سپس فرآیند های گاووسی و گاووس – مارکوف را در نظر می گیریم و یک روش اطلاعت بیشتر دربارهتولید متغیر تصادفی با استفاده از متلب : چگونه یک متغیر تصادفی در نرم افزار متلب تولید کنیم؟[…]