حل معادله دیفرانسیل مرتبه دو با استفاده از سیمولینک

حل معادله دیفرانسیل مرتبه دو با استفاده از سیمولینک + فیلم

حل معادلات مختلف بصورت دستی کمی آزار دهنده و البته وقت گیر میباشد. بخصوص اگر این معادلات در درجات بالایی قرار داشته باشند. از بین تمامی معادلات، حل معادلات دیفرانسیلی نسبت به دیگر معادلات دشوارتر است. از این رو استفاده از نرم افزارهای قدرتمندی همچون متلب میتواند در حل این معادلات و صرفه جویی در اطلاعت بیشتر دربارهحل معادله دیفرانسیل مرتبه دو با استفاده از سیمولینک + فیلم[…]