آموزش پردازش سیگنال در متلب

آموزش پردازش سیگنال در متلب مقدماتی مناسب تمام دانشجویان

در دانشگاه ها بایستی درسی به نام پردازش سیگنال های دیجیتال را در رشته های فنی به ویژه برق ، کامپیوتر سپری کنیم ، این درس که پیش نیاز آن درس سیگنال ها و سیستم ها است ؛ کاربرد های بسیار زیادی را در زندگی روزمره ما دارد . آموزش پردازش سیگنال در متلب را اطلاعت بیشتر دربارهآموزش پردازش سیگنال در متلب مقدماتی مناسب تمام دانشجویان[…]

فیلتر دیجیتال در متلب , فیلتر FIR , فیلتر IIR

فیلتر دیجیتال در متلب : طراحی فیلتر IIR و فیلتر FIR توسط نرم افزار متلب

طراحی فیلتر به معنی ساخت ضرایب فیلتر است به نحوی که بعضی از ملزومات فیلتر کردن را بر آورده کند . پیاده سازی فیلتر به معنی انتخاب و به کار بردن یک ساختار فیلتر خاص روی این ضرایب است . تنها پس از طراحی و پیاده سازی فیلتر است که می توان داده را فیلتر اطلاعت بیشتر دربارهفیلتر دیجیتال در متلب : طراحی فیلتر IIR و فیلتر FIR توسط نرم افزار متلب[…]