آموزش ریشه گیری در ریاضی دهم

آموزش ریشه گیری در ریاضی دهم : از ریشه یاد بگیرید!

مقدمه ای بر آموزش ریشه گیری در ریاضی دهم آموزش ریشه گیری در ریاضی دهم از مهمترین مباحث ریاضی در این کلاس است. البته خواندن سایر مباحث مهم ریاضی دهم که در سایت موجود است را به شما پیشنهاد میکنیم. عمل ریشه گیری عکس عمل توان می باشد. این عمل در حل معادلات ریاضی، هندسه، اطلاعت بیشتر دربارهآموزش ریشه گیری در ریاضی دهم : از ریشه یاد بگیرید![…]

آموزش ریاضی پایه دهم حل معادله درجه دوم و روشهای آن

آموزش ریاضی پایه دهم حل معادله درجه دوم و روشهای آن

در متن قبلی به حل معادله درجه اول پرداختیم. در این بحث به حل معادله درجه دوم و روشهای آن و نکاتی پیرامون آن خواهیم پرداخت. تعریف معادله درجه دو معادله ای که بیشترین توان آن پس از ساده کردن ۲ باشد، معادله درجه دوم نامیده میشود و فرم کلی آن به صورت زیر است:   اطلاعت بیشتر دربارهآموزش ریاضی پایه دهم حل معادله درجه دوم و روشهای آن[…]