الگوریتم ازدحام ذرات

الگوریتم ازدحام ذرات PSO : از صفر تا صد!

پیدایش و اساس الگوریتم ازدحام ذرات PSO الگوریتم ازدحام ذرات یا Particle Swarm optimization که به اختصار PSO نامیده می شود، یکی از روش های بهینه سازی است. این الگوریتم در سال ۱۹۹۵ توسط آقایان کندی و ابرهات توسعه یافت. این الگوریتم الهام گرفته از رفتار اجتماعی گونه های مختلف زیستی در زندگی گروهی آنان اطلاعت بیشتر دربارهالگوریتم ازدحام ذرات PSO : از صفر تا صد![…]