حل معادله دیفرانسیل با متلب

حل معادله دیفرانسیل با متلب با سه حرکت!

تعریف معادله دیفرانسیل حل معادله دیفرانسیل با متلب موضوع این پست از سری آموزش های متلب با سایت توتیک است.  معادله دیفرانسیل یکی از معادله های ریاضی است که شامل یک تابع مجهول می باشد. این تابع متشکل از یک تا چند  متغیر مستقل است. همچنین مشتق های مرتبه های مختلف آن تابع مجهول نسبت اطلاعت بیشتر دربارهحل معادله دیفرانسیل با متلب با سه حرکت![…]