فیلتر دیجیتال در متلب , فیلتر FIR , فیلتر IIR

فیلتر دیجیتال در متلب : طراحی فیلتر IIR و فیلتر FIR توسط نرم افزار متلب

طراحی فیلتر به معنی ساخت ضرایب فیلتر است به نحوی که بعضی از ملزومات فیلتر کردن را بر آورده کند . پیاده سازی فیلتر به معنی انتخاب و به کار بردن یک ساختار فیلتر خاص روی این ضرایب است . تنها پس از طراحی و پیاده سازی فیلتر است که می توان داده را فیلتر اطلاعت بیشتر دربارهفیلتر دیجیتال در متلب : طراحی فیلتر IIR و فیلتر FIR توسط نرم افزار متلب[…]