رسم نمودار سری فوریه در متلب

چگونه می توانیم نمودار سری فوریه را در نرم افزار متلب رسم کنیم ؟

پس از آموزش هایی که در مورد نحوه ی محاسبه ی سری فوریه در متلب ، نحوه ی محاسبه ی ضرایب سری فوریه در متلب و… داشتیم و یاد گرفتیم که چگونه می توانیم به سادگی ضرایب سری فوریه را در نرم افزار متلب محاسبه کنیم . اکنون در این پست می خواهیم با یکی اطلاعت بیشتر دربارهچگونه می توانیم نمودار سری فوریه را در نرم افزار متلب رسم کنیم ؟[…]