رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression

رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression – قسمت چهارم دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد

اولین الگوریتمی که در دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد باهم یاد می‌گیریم رگرسیون خطی تک متغیره Uni-variate linear regression است. در این جلسه از دوره خواهیم دید که مدل چگونه است و مهم‌ار از همه فرآیند کلی یادگیری با نظارت به چه شکل است.