ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک : آموزش نکات پایه ای سیمولینک به صورت تصویری

ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک : آموزش نکات پایه ای سیمولینک به صورت تصویری

با بخش ویرایشگر سیمولینک نرم افزار و کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب آشنا شدیم . در این پست می خواهیم مباحث پایه ای و ضروری که نیاز است بدانیم برای اینکه بتوانیم یک مدل را ایجاد کنیم سپس بلوک دیاگرام ها را به آن اضافه کنیم و بلوک دیاگرام ها را بهم متصل کنیم و در نهایت مدل را شبیه سازی نماییم . پس با آموزش ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک همراه ما باشید.

همچنین می توانید در پایان این آموزش علاوه بر موارد فوق ، مدل ها را با زیر سیستم ها تحلیل نمایید و قسمت های مختلف یک مدل را نام گذاری نمایید .

آموزش ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک :

برای اینکه بتوانیم آموزش ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک را شروع کنیم مراحل زیر را در نرم افزار متلب گام به گام انجام می دهیم :

 1. وارد نرم افزار متلب می شویم .
 2. سپس ابزار سیمولینک نرم افزار متلب را اجرا می نماییم .
 3. یک مدل جدید ایجاد میکنیم .
 4. از کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب بلوک دیاگرام های مورد نیازمان را به مدل ایجاد شده اضافه می کنیم .
 5. تغییرات مورد نیاز را در بلوک دیاگرام های اضافه شده در مدل ایجاد میکنیم .
 6. بلوک دیاگرام های اضافه شده در مدل را بهم متصل می کنیم .
 7. مدل ایجاد شده را اجرا می کنیم .

آموزش ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک به صورت تصویری :

پس از اینکه با آموزش ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک به صورت گام به گام آشنا شدیم ، این آموزش را به صورت تصویری ادامه می دهیم :

 

مرحله اول آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

اول وارد نرم افزار متلب می شویم تا معرفی بلوک دیاگرام ها را شروع نماییم .

مرحله دوم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

طبق آموزش هایی که قبلا داشتیم ، وارد بخش سیمولینک می شویم :

 1. یا به صورت زیر به طور مستقیم وارد ابزار سیمولینک می شویم  :

آموزش سیمولینک متلب در کنترل خطی

و یا با نوشتن عبارت simulink و اجرای آن وارد بخش سیمولینک می شویم.

مرحله سوم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

یک مدل جدید به صورت زیر ایجاد می کنیم تا بلوک دیاگرام های مورد نظر خودمان را ، در این مدل اضافه نماییم :

حتما بخوانید:  محاسبه و رسم سریع تابع پله و تابع ضربه در سیمولینک نرم افزار متلب

حل دستگاه سه معادله و سه مجهول در سیمولینک نرم افزار متلب

مرحله چهارم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

در این مرحله باید بلوک دیاگرام های موردنیاز خودمان را برای ساخت مدل مورد نظر اضافه کنیم .

یک مدل حداقل دارای یک ورودی و انجام محاسبات بر روی آن و یک خروجی به عنوان نتیجه را دارد .

در کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب در کتابخانه sources بلوک دیاگرام هایی که نتایج ورودی را نشان می دهند وجود دارد .

sources در سیمولینک ,ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک

از بخش sinks کتابخانه سیمولینک می توانیم از بلوک دیاگرام ها استفاده کنیم تا خروجی ها را نمایش و دریافت نماییم .

sinks در سیمولینک

 

مرحله پنجم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

تغییرات مورد نیاز را در بلوک دیاگرام های اضافه شده در مدل ایجاد می کنیم .

طبق سوال و خواسته مسئله ای که می خواهیم آنالیز و تحلیل نماییم و خروجی هارا به دست آوریم

باید در بلوک دیاگرام های اضافه شده تغییرات مورد نیاز ایجاد کنیم .

بلوک دیاگرام sum در سیمولینک

مرحله ششم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

بلوک دیاگرام های اضافه شده در مدل را بهم متصل می کنیم .

طبق سوال و مسئله ای که میخواهیم حل کنیم باید بلوک دیاگرام ها را بهم متصل کنیم .

در صورتی که در اتصال بلوک دیاگرام ها اشتباهی صورت بگیرد ، با خطا مواجه می شویم .

 

رسم تابع در سیمولینک

این مثال را در پست قبل مرور کردیم تا نمودار را به دست آوردیم .

مرحله هفتم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

مدل ایجاد شده را اجرا می کنیم تا نتایج حاصل شوند .

افزودن بلوک دیاگرام در سیمولینک

این مثال را در پست های قبلی به طور کامل حل و مرور کردیم . که نتایج را به صورت سه مقدار به دست آوردیم .

 

تمامی مراحلی را که در بالا مرور شدند را در قالب یک مثال در ادامه آموزش می دهیم تا با ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک نرم افزار متلب آشنا شویم .

مثالی که در اینجا بررسی می کنیم به این صورت است که از یک مولد پالس یعنی pulse generator  استفاده می کنیم تا از آن

 1. مشتق
 2. و انتگرال بگیریم
 3. و در نهایت خروجی را نمایش دهیم .
حتما بخوانید:  چگونگی حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم در سیمولینک متلب

این مثال را در مراحل زیر گام به گام به صورت تصویری آموزش می دهیم :

مرحله اول آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

اول وارد نرم افزار متلب می شویم تا معرفی بلوک دیاگرام ها را شروع نماییم .

مرحله دوم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

طبق آموزش هایی که قبلا داشتیم ، وارد بخش سیمولینک می شویم :

 1. یا به صورت زیر به طور مستقیم وارد ابزار سیمولینک می شویم  :

آموزش سیمولینک متلب در کنترل خطی

و یا با نوشتن عبارت simulink و اجرای آن وارد بخش سیمولینک می شویم.

مرحله سوم  آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

یک مدل جدید به صورت زیر ایجاد می کنیم تا بلوک دیاگرام های مورد نظر خودمان را ، در این مدل اضافه نماییم :

حل دستگاه سه معادله و سه مجهول در سیمولینک نرم افزار متلب

مرحله چهارم آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

افزودن بلوک دیاگرام های موردنیاز طبق مسئله ی خواسته شده در مدل ایجاد شده می باشد .

چون در این مثال گفته شده که از یک مولد پالس استفاده کنید و انتگرال و مشتق از این پالس را در خروجی نمایش دهید کافی است که بلوک دیاگرام های

 1. بلوک دیاگرام مولد پالس
 2. و بلوک دیاگرام مشتقگیر
 3. و بلوک دیاگرام انتگرال گیر
 4. و بلوک دیاگرام mux
 5. و بلوک دیاگرام scope را جهت نمایش خروجی در یک مدل دلخواه اضافه کنیم .

در این مرحله از کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب بلوک دیاگرام های زیر را پیدا می کنیم :

 1. بلوک دیاگرام scope
 2. بلوک دیاگرام derivative
 3. بلوک دیاگرام integrator
 4. بلوک دیاگرام pulse generator
 5. بلوک دیاگرام mux

همانطوری که قبلا هم آموزش داده ایم برای افزودن بلوک دیاگرام ها در مدل ایجاد شده کافی است بر روی بلوک دیاگرام مورد نظر چپ کلیک کنیم و سپس بدون رها کردن آن به داخل مدل ایجاد شده اضافه کنیم (drag & drop) .

ویا می توانیم با راست کلیک کردن بر روی بلوک دیاگرام مورد نظر و انتخاب گزینه Add to untitled به مدل مورد نظر اضافه نماییم .

بلوک دیاگرام مشتق گیر , بلوک دیاگرام انتگرال گیر

برای مرتب کردن بلوک دیاگرام های اضافه شده می توانیم:

 • با کلیک کردن و نگه داشتن بلوک دیاگرام ها آن ها را جابه جا و مرتب کنیم .
حتما بخوانید:  2 بخش مهم از سیمولینک که برای شروع کار با سیمولینک لازم است بدانیم

 اما اگر بخواهیم جهت یک بلوک دیاگرام را در سیمولینک نرم افزار متلب تغییر بدهیم باید چه کاری انجام دهیم ؟؟

در اینصورت کافی است :

 1. با یک بار چپ کلیک کردن بر روی بلوک دیاگرام
 2. و زدن کلید های ترکیبی Ctrl + R جهت بلوک دیاگرام مورد نظر خود را عوض کنیم.

مرحله پنجم آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

در این مرحله بایستی تغییرات مورد نیاز را جهت نمایش خروجی در بلوک دیاگرام های اضافه شده در مدل ایجاد شده انجام دهیم .

اولین تغییر را در بلوک دیاگرام pulse generator یا مولد پالس ایجاد می کنیم .

به اینصورت که در کادر اول اندازه دامنه و در کادر دوم دوره ی تناوب ، در کادر سوم پهنای باند و در آخر تاخیر فاز را برای مولد پالس تغییر می دهیم .

به این صورت :

بلوک دیاگرام مولد پالس , تغییر در مولد پالس سیمولینکدر واقع برای این مثال مولد پالس یا همان بلوک دیاگرام pulse generator را با دامنه ۱ و دوره ی تناوب ۲ و پهنای پالس ۴۲ و بدون تاخیر در نظر گرفته ایم .

تغییر بعدی را در تعداد ورودی های بلوک دیاگرام mux انجام میدهیم .

به این صورت که تعداد ورودی های بلوک دیاگرام mux را چون ۳ ورودی داریم به مقدار ۳ تغییر می دهیم .

مرحله ششم آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

در این مرحله بلوک دیاگرام های اضافه شده در مدل ایجاد شده را بهم دیگر به صورت زیر متصل می کنیم :

معرفی بلوک دیاگرام های سیمولینک متلب

مرحله هفتم آموزش ساخت مدل جدید در سیمولینک نرم افزار متلب :

در این مرحله با زدن کلید run که به صورت زیر در سیمولینک نشان داده می شود :

اجرای مدل در سیمولینک

، مدل ایجاد شده را اجرا میکنیم.

که در صورت اتمام اجرای مدل در سیمولینک کافی است که بر روی بلوک دیاگرام scope کلیک نماییم تا نمودار های مورد نظر به صورت زیر نمایش داده شوند :

رسم نمودار در متلب

در این پست مروری بر آموزش ساخت و ویرایش مدل در سیمولینک داشتیم . در پست های آینده سایت نحوه ایجاد تغییرات در بلوک دیاگرام scope ، نحوه ذخیره ی نمودار ها در فرمت های مختلف  و تغییرات رنگ نمودار ها در سیمولینک و … را آموزش خواهیم داد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

-->