آموزش جامع عملگرهای ریاضی در سیمولینک متلب

آموزش جامع عملگرهای ریاضی در سیمولینک متلب

درس ریاضی از جمله دروسی است که اکثر دانش آموزان و دانشجویان برای انجام محاسبات آن دچار مشکل می شوند . نرم افزار متلب از جمله نرم افزار هایی است که در درس ریاضی کمک شایانی به دانش آموزان و دانشجویان می کند تا محاسبات ریاضی خود را در آن حل و آنالیز نمایند . ابزار سیمولینک نیز دارای کتابخانه ای از عملگر های ریاضی است که در اینجا می خواهیم آموزش جامعی برای این عملگرهای ریاضی در سیمولینک داشته باشیم .

ابزار سیمولینک نرم افزار متلب دارای کاربرد های فراوانی است ازجمله همین انجام محاسبات ریاضی و… .

پس با ما همراه باشید تا با عملگرهای ریاضی (Math operations ) کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب به صورت تصویری و گام به گام آشنا شوید.

معرفی عملگرهای ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب :

برای معرفی و آشنایی کامل با عملگرهای ریاضی در سیمولینک ابتدا وارد نرم افزار متلب می شویم .

و سپس سیمولینک را طبق آموزش هایی که قبلا داشتیم اجرا میکنیم .

یک مدل جدید می سازیم و وارد کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب می شویم .

در سمت چپ لیستی از طبقه بندی های بلوک دیاگرام های سیمولینک را داریم .

وارد بخش سیمولینم simulink و سپس عملگرهای ریاضی Math Operations می شویم .

در این جا بلوک دیاگرام هایی که به عنوان عملگرهای ریاضی در سیمولینک کاربرد دارند را مشاهده می کنین .

این بلوک دیاگرام ها عبارتند از :

 1. بلوک دیاگرام Abs
 2. بلوک دیاگرام Add
 3. بلوک دیاگرام Algebraic constraint
 4. بلوک دیاگرام Assignment
 5. بلوک دیاگرام Bias
 6. بلوک دیاگرام Complex to Magnitude Angle
 7. بلوک دیاگرام Complex to Real Imag
 8. بلوک دیاگرام gain
 9. بلوک دیاگرام Divide
 10. بلوک دیاگرام Dot product
 11. بلوک دیاگرام Find nonzero elements
 12. بلوک دیاگرام Magnitude angle to complex
 13. بلوک دیاگرام math function
 14. بلوک دیاگرام matrix concatenate
 15. بلوک دیاگرام product
 16. بلوک دیاگرام minmax
 17. بلوک دیاگرام minmax running resettable
 18. بلوک دیاگرام permute dimensions
 19. بلوک دیاگرام polynomial
 20. بلوک دیاگرام sum
 21. بلوک دیاگرام product of elements
 22. بلوک دیاگرام real imag to complex
 23. بلوک دیاگرام reciprocal sqrt
 24. بلوک دیاگرام reshape
 25. بلوک دیاگرام rounding function
 26. بلوک دیاگرام sign
 27. بلوک دیاگرام signed sqrt
 28. بلوک دیاگرام sine wave function
 29. بلوک دیاگرام slider gain
 30. بلوک دیاگرام sqrt
 31. بلوک دیاگرام squeeze
 32. بلوک دیاگرام subtract
 33. بلوک دیاگرام sum of elements
 34. بلوک دیاگرام trigonometric function
 35. بلوک دیاگرام unary minus
 36. بلوک دیاگرام vector concatenate
 37. بلوک دیاگرام weighted sample time math
حتما بخوانید:  صفر تا صد حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول در سیمولینک متلب

معرفی عملگرهای ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت گام به گام و تصویری :

برای آشنایی بیشتر و با عملگرهای ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب ، کاربرد های برخی از این بلوک دیاگرام های عملگر های ریاضی را در ادامه به صورت گام به گام و تصویری یاد می گیریم :

مرحله اول آشنایی با عملگر های ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب  :

اول وارد نرم افزار متلب می شویم تا معرفی بلوک دیاگرام های math operation را شروع نماییم .

مرحله دوم آشنایی با عملگر های ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب :

طبق آموزش هایی که قبلا داشتیم ، وارد بخش سیمولینک می شویم :

 1. یا به صورت زیر به طور مستقیم وارد ابزار سیمولینک می شویم  :

آموزش سیمولینک متلب در کنترل خطی

و یا با نوشتن عبارت simulink و اجرای آن وارد بخش سیمولینک می شویم.

مرحله سوم  آشنایی با عملگر های ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب :

یک مدل جدید به صورت زیر ایجاد می کنیم تا بلوک دیاگرام های مورد نظر خودمان را ، در این مدل اضافه نماییم :

حل دستگاه سه معادله و سه مجهول در سیمولینک نرم افزار متلب

مرحله چهارم  آشنایی با عملگر های ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب :

در تصویر زیر برخی از ۳۷ بلوک دیاگرام عملگر ریاضی را در سیمولینک نرم افزار متلب مشاهده می کنید :

حتما بخوانید:  آموزش کامل شبیه سازی حرکت یک پرتابه با سیمولینک متلب

عملگرهای ریاضی در سیمولینک متلب

مرحله پنحم  آشنایی با عملگر های ریاضی در سیمولینک نرم افزار متلب :

هشتمین بخش کتابخانه سیمولینک نرم افزار متلب مربوط به عملگرهای ریاضی math operation است. که شامل بلوک دیاگرام هایی که در بالا ذکر کردیم می باشد .

برای آشنایی بهتر و بیشتر با بلوک دیاگرام های مربوط به عملگرهای ریاضی در سیمولینک، موارد استفاده ی برخی از این بلوک دیاگرام ها را در سیمولینک نرم افزار متلب مرور میکنیم .

بلوک دیاگرام sum : 

بلوک دیاگرام sum در واقع بلوک دیاگرام جمع می باشد . می توانیم نماد این بلوک دیاگرام را در سیمولینک نرم افزار متلب از بخش Block parameters dialog box به دایره یا مربع تغییر دهیم .

در حالت کلی بلوک دیاگرام sum در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

بلوک دیاگرام sum

بلوک دیاگرام Add : 

بلوک دیاگرام Add در سیمولینک نرم افزار متلب در واقع انجام عملیات جمع و یا تفریق در ورودی ها را برعهده دارد .

در حالت کلی بلوک دیاگرام add در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

بلوک دیاگرام add

بلوک دیاگرام subtract :

این بلوک دیاگرام subtract هم مانند بلوک دیاگرام add برای انجام عملیات جمع و تفریق در متغیرهای ثابت انجام می گیرد.

در حالت کلی بلوک دیاگرام subtract در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

بلوک دیاگرام subtract

بلوک دیاگرام Bias: 

بلوک دیاگرام Bias برای جبران ورودی با افزودن مقدار ۱ (offset) مورد استفاده قرار می گیرد .

در حالت کلی بلوک دیاگرام Bias در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

حتما بخوانید:  آموزش صفر تا صد روش شبیه سازی مدارات الکترونیکی با سیمولینک

بلوک دیاگرام Bias

بلوک دیاگرام Weighted sample time math : 

بلوک دیاگرام Weighted sample time math برای جمع ، ضرب ، تفریق و تقسیم سیگنال ورودی (مثلا سیگنال ورودی u) در زمان نمونه برداری مشخص شده مثل Ts  مورد استفاده قرار می گیرد  .

در حالت کلی بلوک دیاگرام Weighted sample time math در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

بلوک دیاگرام Weighted sample time math

بلوک دیاگرام Slider Gain : 

بلوک دیاگرام slider gain برای تغییر دادن یک بهره (مقدار )عددی در زمان شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرد .

در حالت کلی بلوک دیاگرام Slider Gain در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

بلوک دیاگرام slider gain

بلوک دیاگرام Product :

بلوک دیاگرام product برای ضرب و تقسیم ورودی ها مورد استفاده قرار میگیرد .

در حالت کلی بلوک دیاگرام product در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

بلوک دیاگرام product

بلوک دیاگرام sign : 

بلوک دیاگرام sign در واقع تابع علامت ورودی را مشخص میکند .

عملکرد بلوک دیاگرام sign  به این صورت است که :

 1. اگر ورودی بزرگتر از صفر باشد ، خروجی برابر یک می باشد .
 2. اگر ورودی برابر صفر باشد ، خروجی برابر صفر است .
 3. اگر ورودی کمتر از صفر باشد ، خروجی برابر با منفی یک می شود .

در حالت کلی بلوک دیاگرام sign در سیمولینک نرم افزار متلب به صورت زیر نشان داده می شود :

 

بلوک دیاگرام sign

در این پست با معرفی برخی از عملگرهای ریاضی در سیمولینک همراه شما بودیم . در آموزش های بعدی سایت با استفاده از این عملگر های ریاضی تحلیل و آنالیز مثال های کاربردی را خواهیم داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

-->